BID SAAM MET ONS BYBELGENOOTSKAPPE

 

 pray

 
Februarie 11 - 17

 

Guinee: Bid dat die Here Bybelwerk in hierdie land sal seën en dat al hoe meer inwoners die Bybel sal ontvang en die bybelse boodskap sal uitleef. Bid vir die spoedige voltooiing van die Toma Bybel en dat die vertalers hulle taak met ywer sal verrig. Dank die Here vir ons Faith comes By Hearing-projek.

Mali: Bid veral vir die vertaling van die Nuwe Testament in Konabere en vir die voorbereiding van Bybelmateriaal om interaksie met die Woord in Mali aan te moedig. Dank die Here vir alles wat ons kon bereik en bid vir genoegsame fondse om ons verskillende projekte te kan implementeer.

Senegal: Bid vir die aanvaarding en impak van die Serere Bybelvertaling. Bid ook vir ons geletterdheidsprojek vir vroue en kinders. Bid vir die personeel wat in hierdie oorwegend Moslemland hulle taak moet verrig.

 


 Laai die kwartaallikse pdf-dokument hier af.

 

 

Kaart Jan Feb 1